Denarna pomoč za študente po 26. letu

16063
16063

Magična šestindvajsetka. Mnogi mislijo, da po 26. letu starosti ne morejo redno študirati. Pa ni res. Še vedno lahko normalno vpišete študij z vsemi bonitetami pod istimi pogoji kot vsi ostali mlajši kolegi, le starši vas kljub rednemu študiju in brezposelnosti niso več dolžni preživljati. Zato lahko pridobite denarno socialno pomoč za študente po 26. letu. Vse več mladih se srečuje s finančnimi težavami in ovirami. Zato ne utegnejo zaključiti rednega študija in prehitro poiščejo delo, ki marsikdaj ne ustreza njihovi izobrazbi ali usposobljenosti.

Kdo lahko zaprosi za socialno pomoč?

V Sloveniji lahko skoraj vsak zaprosi za socialno pomoč, tudi študenti. Za študente od 19. do 26. leta je postopek sicer daljši, saj so jim do magične starostne prelomnice t. i. preživnino dolžni zagotavljati starši, po 26. letu pa to ni več potrebno, zato lahko študentje enostavno pridejo do redne socialne pomoči.

Kje lahko zaprosite za socialno pomoč?

Pridobite jo na centru za socialno delo, in sicer, ko ste prijavljeni v lastnem gospodinjstvu. V praksi vas po dopolnjenem 26. letu že tretirajo kot posameznika z lastnim gospodinjstvom (in to ni vezano na vaš naslov). Problem se lahko pojavi le, če vas hočejo v svoje gospodinjstvo pri socialnih transferjih vključiti tudi starši (kot npr. vzdrževane osebe), saj ne morete dobiti dveh socialnih denarnih “ugodnosti” za isti namen - torej vašo preživnino.

Če naletite na prijaznega uslužbenca, vam bo ta tudi svetoval in pomagal izpolniti vlogo. Kljub temu je dobro, da že prej pripravite vse potrebno - vlogo in priloge - in na center za socialno delo pridete pripravljeni.


Denarno socialno pomoč pridobite na centru za socialno delo, in sicer, ko ste prijavljeni v lastnem gospodinjstvu. 

Kakšna je višina socialne pomoči?

Višino socialne pomoči vam izračunajo na podlagi imetja - običajno so to prilivi na vaš tekoči račun v zadnjih treh mesecih (ki jih morate izkazati z ustrezno dokumentacijo) in razni vrednostni papirji in zavarovanja, ki jih morebiti imate. Pri izračunu socialne pomoči ne upoštevajo štipendije, razen če presegajo minimalno plačo.

Socialna pomoč za študente običajno znaša okrog 200 do 250 evrov, a lahko odstopa glede na vaše druge prihodke (sem se šteje tudi študentsko delo). Pridobite lahko tudi izredno socialno pomoč, ki vam jo nakažejo v enkratnem znesku, kako ste jo porabili, pa morate utemeljiti z ustreznimi dokazili.

Save

16063

Nalaganje vsebine...

Loading...