Bo prepoved uporabe telefonov veljala tudi v slovenskih šolah?
476
Foto: Pixabay

Po tem, ko je prepoved uporabe telefonov v šoli uveljavila Francija, se je po poročanju Žurnala predlog za prepoved pojavil tudi v Sloveniji.

Na portalu predlagam.vladi.sije predlagatelj zapisal: "Francija je uvedla prepoved mobilnih telefonov v šolah. Učinki so pozitivni, otroci se več družijo, pogovarjajo, so več zunaj na igriščih, manj je izgredov." Poleg tega zaradi zdravstvenega tveganja predlaga tudi ukinitev brezžičnih omrežij v omenjenih ustanovah.

MINISTRSTVO PREPOVEDI NASPROTUJE

Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, na katerega zdaj prihaja Jernej Pikalo, pravijo, da v Sloveniji še ni potrebe po tem, da bi se ukvarjali s takšnim vprašanjem, ker v šolah že obstajajo pravila v šolskem redu: "Na nadzorih šolska inšpekcija ugotavlja, da imajo šole to področje urejeno, da so pravila dokaj jasna in tudi ustrezno posredovana učencem in njihovim staršem."

Ministrstvo že več let (so)financira vzpostavljanje brezžičnih omrežij na izobraževalnih in raziskovalnih ustanovah, zato menijo, da bi bila prepoved brezžičnih omrežij nesmiselna, saj so pksrbeli za opremo, ki izpolnjuje vse predpise s področja varovanja zdravja, omrežja pa so vzpostavljena na način, ki kar najmanj obremenjuje okolje organizacij in so tudi manjša kot že obstoječi viri elektromagnetnih sevanj, Pravijo, da je v Sloveniji to področje urejeno z Uredbo o elektromagnetnem sevanju, ki uvršča vzgojnovarstvene ustanove v območje, za katero je potrebno povečano varstvo pred sevanjem.


Povzeto po: Žurnal24.476

Drugi trenutno berejo