Državne štipendije – prijavite se čim prej!
279
Foto: Pixabay

Roka za oddajo vloge za državno štipendijo ni več, je pa dobro, da prošnjo vložite čim prej. Velja namreč pravilo, da bodo tisti, ki oddajo vlogo do konca avgusta, ob izpolnjevanju pogojev upravičeni do državne štipendije že s 1. septembrom.

Namen državne štipendije je spodbujanje izobraževanja in doseganja višje izobrazbene ravni upravičencev ter vzpostavljanje enakih možnosti za izobraževanje.

Hkrati je njen namen v odgovornosti upravičencev za izobraževanje, skrajšanju dobe izobraževanja in izboljšanju zaposljivosti. Je dopolnilni prejemek, namenjen za kritje stroškov, ki nastanejo v zvezi z izobraževalnim procesom.

Obrazce najdete TUKAJ. Izpolnjeno vlogo nato oddate lokalnemu centru za socialno delo.

 

KDO JE UPRAVIČEN DO DRŽAVNE ŠTIPENDIJE?

Do državne štipendije so upravičeni dijaki in študenti, ki:

  1. So državljani Republike Slovenije.
  2. Sadostijo drugim splošnim pogojem za pridobitev štipendije (starostni pogoj ter pogoj, da upravičenec ni v delovnem razmerju ali ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti, da ni vpisan v evidenco brezposelnih osebe in da ni poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda),
  3. Izpolnjujejo pogoje po določbah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev glede povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana,


Več informacij najdete TUKAJ.


279

Drugi trenutno berejo