Ni statusa ... Kaj pa zdravstveno zavarovanje?
261

Ob izgubi statusa se pogosto porajajo vprašanja: Kje in kako se zavarujem? Kaj pomeni dodatno zavarovanje? Do česa sem upravičen/a? Marsikaj je na prvi pogled zapleteno in nerazumljivo ...

Obvezno zavarovanje mora imeti vsak državljan republike Slovenije. Kot študent/ka si lahko zavarovan/a preko staršev le do dopolnjenega 26. leta starosti, potem pa je na tebi, da si urediš obvezno zdravstveno zavarovanje.

Obvezno zavarovanje krije večji del stroškov zdravljenja, preostali del pa krije dopolnilno zavarovanje. Če si posameznik dopolnilnega zavarovanja ne uredi, preostali delež zdravstvene storitve, ki ga obvezno zavarovanje ne krije, plača sam.

V primeru, da posameznik nima urejenega obveznega zavarovanja, je 100 % samoplačnik za zdravstvene storitve, pri čemer so stroški lahko zelo visoki.

Ker so doplačila zdravstvenih storitev visoka, je najbolje skleniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje in si s tem zagotoviti kritje celotnih stroškov zdravljenja.

ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE DIJAKOV IN ŠTUDENTOV DO 26. LETA

Dijaki in študentje, ki imajo status, so zdravstveno zavarovani kot družinski člani (torej so zavarovani preko svojih staršev) vse do 26. leta starosti.

Kot družinski člani so lahko zavarovani tudi izredni študentje, če so mlajši od 26 let, če niso v rednem delovnem razmerju ali prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje. Za urejanje zavarovanja ni več treba predložiti potrdila o šolanju, saj ZZZS te podatke pridobi avtomatično.

S spremembo novele Zakona o visokem šolstvu je prišlo tudi do spremembe pri zavarovanju: vsi študentje s statusom študenta imajo urejeno dopolnilno in obvezno zdravstveno zavarovanje do 30. septembra v letu, ko dopolnijo 26 let.

KKAKO SI UREDITI ZAVAROVANJE, ČE IZGUBIŠ STATUS ALI DOPOLNIŠ 26 LET?

Ko izgubite status ali dopolnite 26 let, si morate zdravstveno zavarovanje urediti sami.

V roku osmih dni, ko postanete zavezanec za doplačila, si morate urediti obvezno zdravstveno zavarovanje in po želji dopolnilno zdravstveno zavarovanje na izbrani zavarovalnici.

Pri tem morate vedeti, da je večinska praksa zavarovalnic, da se dopolnilno zdravstveno zavarovanje sklene s prvim dnem naslednjega meseca. To pomeni, da si morate, če na primer s 1. oktobrom izgubite status in želite biti zavarovani takoj, zavarovanje urediti do konca septembra.


Svoje stanje zavarovanja lahko preveriš tako, da na 031/771-009 pošlješ ključno besedo ZZ in devetmestno številko, ki je zapisana na kartici zdravstvenega zavarovanja.


261

Drugi trenutno berejo